การแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

❀ ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562

นับถอยหลัง O-NET ม.3

กำหนดสอบ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

นับถอยหลัง O-NET ม.6

กำหนดสอบ 29 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2563

❖ ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดเอกสาร

❖ ข่าวสารการศึกษา (ครูบ้านนอกดอทคอม)


Sample photo
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

13 สิงหาคม 2562 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ มีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Read »

Sample photo
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 ถวาย ณ วัดบ้านโนนสงเปลือย ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ Read »

Sample photo
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับบุคลากรนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อิมแพคเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี Read »

Sample photo
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศบูรณาการฯ

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยารับการนิเทศบูรณาการฯ จาก สพม.30 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาและการนำนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดมาปฏิบัติในสถานศึกษา Read »

ดูผลการเรียน online
ครูกรอกผลการเรียน
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
คัดกรองนักเรียนยากจน
รับ-ส่งหนังสือ (สพม.30)
สพม.30(ชัยภูมิ)
กพฐ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
OBEC Trianing
กระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทรทัศน์ครูเพื่อการศึกษา
สวก.สพฐ.
สพค.สพฐ.
สลิปเงินเดือนครู
สมป.
กิจกรรมนักเรียน
DLIT
ศูนย์แนะแนว
รายงานสารเสพติด
แผนที่โรงเรียน
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
ราคาน้ำมันประจำวัน