มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียน

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียน

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3,6

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3,6

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3,6

ตัวแทนนักเรียน ม.3,6 มอบเงินอนุสรณ์รุ่น

คณะกรรมการนักเรียนมอบงานให้แก่คณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่

มอบเกียรติบัตรกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561

❀ ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2562

❖ ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดเอกสาร

❖ ข่าวสารการศึกษา (ครูบ้านนอกดอทคอม)


Sample photo
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดินทางเข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ Read »

Sample photo
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

7-8 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา เพื่อสร้างเสริมคุัณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน Read »

Sample photo
เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

14 กุมภาพันธ์ 2562 งานส่งเสริมประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน Read »

Sample photo
ค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

24-25 มกราคม 2562 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าไม้และธรรมชาติ Read »

ดูผลการเรียน online
ครูกรอกผลการเรียน
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
คัดกรองนักเรียนยากจน
รับ-ส่งหนังสือ (สพม.30)
สพม.30(ชัยภูมิ)
กพฐ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
OBEC Trianing
กระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทรทัศน์ครูเพื่อการศึกษา
สวก.สพฐ.
สพค.สพฐ.
สลิปเงินเดือนครู
สมป.
กิจกรรมนักเรียน
DLIT
ศูนย์แนะแนว
รายงานสารเสพติด
แผนที่โรงเรียน
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
ราคาน้ำมันประจำวัน
ราคาทองคำประจำวัน