::ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียน โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้::

[ เข้าสู่เว็บไซต์ ]